YouTube xếp hạng video: dựa vào tổng thời gian xem thay vì số lượng Like

youtube thay đổi cách xếp hạng video dựa vào thời gian xem

YouTube đã bắt đầu điều chỉnh việc xếp hạng các video trong tìm kiếm của YouTube dựa vào thời gian xem video đó. Đây là sự tiếp nối của những nỗ lực liên tục để tập trung vào tính năng khám phá video của chúng tôi dựa trên thời gian xem, và sau thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện Suggested Videos vào tháng ba, và cải tiến gần đây của YouTube Analytics.

xem thêm


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

No comments.

Leave a Reply

Phiên bản Text