Yếu tố xếp hạng năm 2014 và tương quan thứ hạng SEO googe.com từ searchmetrics

các yếu tố SEO Xếp hạng mới nhất và lớn nhất và Tương quan thứ hạng 2014 – Google Mỹ và nhận được một định nghĩa sâu sắc và đánh giá những yếu tố có mối tương quan thứ hạng cao với các kết quả tìm kiếm hữu cơ.

Điểm nổi bật cụ thể của năm 2014:

  1. toàn diện, cách tiếp cận dựa trên bối cảnh là rất quan trọng đối với chất lượng nội dung
  2. hiệu suất kỹ thuật và kiến ​​trúc trang là rất quan trọng
  3. Tỷ lệ liên kết từ khóa tiếp tục giảm trung bình
  4. tín hiệu xã hội: mối tương quan giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức cao
  5. tài khoản tín hiệu (* MỚI) trong bảng xếp hạng hàng đầu tích cực hơn đáng kể
Yếu tố xếp hạng năm 2014 và tương quan thứ hạng SEO googe.com từ searchmetrics

Yếu tố xếp hạng năm 2014 và tương quan thứ hạng SEO googe.com từ searchmetrics

chi tiết các bạn có thể xem tại đây

Bài viết Yếu tố xếp hạng năm 2014 và tương quan thứ hạng SEO googe.com từ searchmetrics được biên soạn bởi seotopten.net


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text