Trùng lắp nội dung (Duplicate Content) trong SEO

Trùng lắp nội dung (Duplicate Content) là khi bạn vô tình hay cố ý tạo ra nhiều page có nội dung giống nhau trên website của bạn hoặc việc bạn copy nội dung của website khác.

Có 2 loại trùng lắp nội dung

Trùng lắp nội dung không có hại bao gồm các dạng bên dưới:

 • Phần lữu trữ (archive) của các forum, web, blog
 • Cung cấp nội dung tương ứng với từng loại thiết bị (máy tính, PDA, smartphone, …)
 • Phiên bản in của các website
 • TLND thông qua navigation, tiêu đề chính, các liên kết tham khảo hay nội dung của phần footer

TLND có hại bao gồm:

 • Nhân bản nội dung trên nhiều website khác nhau để thao túng bảng xếp hạng
 • Tạo ra nhiều landing page khác nhau (từ nhiều trang trên cùng website hoặc sub-domain) nhưng cùng một nội dung
 • Nội dung lặp đi lặp lại trong 1 trang

Search Engine xử lý thế nào với nội dung trùng lắp

 • SE không thích trùng lặp nội dung
 • Nội dung fresh, unique, useful & orginal sẽ được ưu tiên trên SERPs
 • Nội dung có nhiều yếu tố giống những nội dung trên được loại bỏ dần tùy theo mức độ giống nhau
 • Ban web khi nhân bản hàng loạt từ nhiều website hoặc giống hoàn toàn với một trang khác

Làm thế nào để tránh Trùng lắp nội dung (Duplicate Content)

 • Không đánh cắp nội dung từ site khác
 • Kiểm tra TLND trên site của mình
 • Kiểm tra nội dung của mình có bị đánh cắp không. Sử dụng Copy Scape
 • Khi có nhiều URL trỏ đến một nội dung, chọn 1 URL và dùng robots.txt để chặn các URL còn lại
 • Sử dụng thẻ Canonical

Sử dụng thẻ Canonical

Nếu có nhiều URL cùng trỏ về 1 nội dung, bạn cần xác định nội dung nguyên bản bằng Canonical. Đặc biệt các website viết bằng asp.net sẽ thường gặp trường hợp này

 • www.abc.com
 • www.abc.com/Default.aspx

2 trang này sẽ có cùng 1 nội dung, nhưng lại có 2 URL khác nhau.

Chèn thẻ Canonical vào phần HEAD của trang  <link rel=“canonical” href=“url” /> , url: đường dẫn bạn muốn cho công cụ tìm kiếm biết là đây là url gốc.

Bài viết Trùng lắp nội dung (Duplicate Content) trong SEO được biên soạn bởi seotopten.net


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text