Tính khả dụng trong SEO

Định nghĩa Tính khả dụng trong SEO, các bạn xem chi tiết trong slide bên dưới


Text
SEO – Search Engine Optimization
TÍNH KHẢ DỤNG
Định nghĩa
Những yếu tố chính

ĐỊNH NGHĨA

Khả năng sử dụng của website
Tính thân thiện của website
NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH
Liên kết bị gãy/chuyển hướng sai

Thiếu thuộc tính ALT
Tải trang chậm
Liên kết sâu
Thiếu hình ảnh
Hình ảnh thiếu thuộc tính Width & Height
LIÊN KẾT BỊ GÃY
Thực sự broken link chưa phải là thảm họa với
khả năng lập chỉ mục

Vì spider có thể lần theo những liên kết khác
để đến được trang mong muốn
Nhưng với user, họ sẽ đóng cửa sổ và đa phần
không bao giờ quay lại
Cơ hội của chúng ta đã hết, user sẽ click vào
trang web của đối thủ chúng ta
CHUYỂN HƯỚNG

Tương tự liên kết bị gãy …
THIẾU THẺ ALT
Không phải vấn đề lớn với khả năng lập chỉ
mục

Nhưng với user có thói quen tắt chức năng
hiển thị hình ảnh của trình duyệt, hoặc vì đường
truyền tốc độ thấp, hoặc người khiếm thị thì đây
là vấn đề lớn
TỐC ĐỘ TẢI TRANG

Theo Jacob Nielsen – tác giả của quyển
Designing Web Usability …
10s là thời gian tối đa để tải 1 trang hoàn chỉnh
Nếu tốc độ tải trang của bạn quá chậm
Say goodbye với khách hàng tiềm năng
Kiểm tra tốc độ tải trang …
http://tools.pingdom.com/
LIÊN KẾT SÂU

Để tìm được nội dung mà phải duyệt qua rất
nhiều trang …
chuẩn bị tinh thần đón nhận số lượng visitor
ngày càng giảm
Hoạch định và xây dựng cấu trúc website trong
tối đa 3 bước để có thể tìm thấy bất kỳ trang nào
Lời khuyên …
THIẾU HÌNH ẢNH
Một vấn đề cực kỳ khó chịu nếu vào 1 trang
web chi chít chữ

Sẽ bị user đánh giá không chuyên nghiệp và
nghèo nàn về mặt thiết kế
THIẾU WIDTH & HEIGHT
Không có duy nhất 1 trình duyệt …

Trình duyệt khác nhau sẽ có đặc điểm khác
nhau
Hình ảnh có thể hiển thị đúng trên trình duyệt
này nhưng sẽ méo mó trên trình duyệt khác nếu
không có width & height


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text