Thuật ngữ Advertiser, Advertiser là gì ?

Thuật ngữ Advertiser là gì ? Trong các chương tiếp thị liên kết, Advertiser là các nhà quảng cáo trên internet, là chủ sở hữu trang web hoặc thương gia người chi trả trả cho tiếp thị liên kết để có lưu lượng truy cập đến trang web của họ để mua hoặc tạo ra khách hàm tiềm năng.

Thuật ngữ Advertiser, Advertiser là gì ?

Thuật ngữ Advertiser, Advertiser là gì ?


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text