Thống kế sử dụng công cụ tìm kiếm tại Việt Nam đến tháng 5 năm 2012

Số liệu tổng hợp tình hình sử dụng công cụ tìm kiếm tại Việt Nam 5/2012  thì  số người dùng Internet là 30,9 triệu người (35% dân số) (VNNIC). Thị phần sử dụng công cụ tìm kiếm: Google: 95%, Yahoo : 2%, Bing: 1%, Khác: 2%.

Chi tiết Thống kế sử dụng công cụ tìm kiếm tại Việt Nam đến tháng 5 năm 2012 các bạn có thể xem thêm trong slide bên dưới

Thống kế sử dụng công cụ tìm kiếm tại Việt Nam đến tháng 5 năm 2012 được tổng hợp bởi seotopten.net

nguồn Mắt Bảo


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text