Tập tin mồ côi trong SEO

Định nghĩa Tập tin mồ côi trong SEO, các bạn xem chi tiết trong slide bên dưới

Text

TẬP TIN “MỒ CÔI”
Định nghĩa
Nguyên nhân tồn tại

ĐỊNH NGHĨA

– Là tập tin không được liên kết từ bất kỳ trang nào trong toàn bộ website
– Ví dụ …
– Các tập tin hình ảnh
– Javascript
– CSS
NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI
– Trang 1 , 2, 3, 4 đều liên kết đến myfile.html
– Sau đó hủy bỏ liên kết đến myfile.html từ trang 1
– Một thời gian sau, trang 2, 3, 4 bị xóa để thay bằng cáctrang mới
– … không có trang nào liên kết đến myfile.html
– Hoặc 1 tập tin được sao chép từ vị trí này sang vị trí khác nhưng không xóa tập tin ở vị trí cũ
– Lời khuyên trước khi có ý định xóa các tập tin mồ côi nếu bạn không phải là người xây dựng website, hãy liên hệ với họ để biết rõ thông tin


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

2 Responses to “Tập tin mồ côi trong SEO”

  1. docbaotin

    Aug 11. 2015

    Tóm lại là khó hiểu quá AD ah

    Reply to this comment

Leave a Reply

Phiên bản Text