Tạo Breadcrumb cho wordpress với Breadcrumb Navigation XT plugin

Breadcrumb Navigation XT plugin giúp bạn tạo Breadcrumb cho wordpress nhanh chống khi làm seo wordpress trên các theme wordpress không hỗ trợ Breadcrumb.

 

Tạo Breadcrumb cho wordpress với Breadcrumb Navigation XT plugin

Cách Cài đặt Breadcrumb Navigation XT

  • trong phần quản trị, bạn vào: Plugins-> add new
  • sau đó gõ từ Breadcrumb Navigation XT -> search Plugins
  • click install now
  • sau đó active plugin

Cách Sử dụng Breadcrumb Navigation XT

trong admin mở Appearance -> editor sau đó chọn file bạn muốn đặt breadcrumb navigation, thông thường là file header.php or index.php.

Sau đó thêm đoạn code sau vào nơi muốn hiện breadcrumb

<?php if (class_exists('breadcrumb_navigation_xt')) { echo 'You're browsing: '; // New breadcrumb object $mybreadcrumb = new breadcrumb_navigation_xt; // Options for breadcrumb_navigation_xt $mybreadcrumb->opt['title_blog'] = 'Home'; $mybreadcrumb->opt['separator'] = ' &raquo; '; $mybreadcrumb->opt['singleblogpost_category_display'] = true; // Display the breadcrumb $mybreadcrumb->display(); } ?>

Các tùy chọn hiển thị khác của Breadcrumb Navigation XT cho Seo wordpress

Bạn có thể xem thêm tại đây


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text