Tầm quan trọng của IP lớp C khác nhau trong SEO

SEO Hosting là một ngành công nghiệp mới và sắp tới đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của ngành công nghiệp SEO và tiếp thị Internet. Nó là một dịch vụ cung cấp cho quản trị web một lợi thế cạnh tranh. Tầm quan trọng của địa chỉ IP lớp C khác nhau cho SEO là quá rõ ràng.

Địa chỉ IP lớp C khác nhau là gì?

Như bạn đã biết, IP là viết tắt của Internet Protocol. Mỗi và tất cả các website đang hoạt động trên mạng Internet có một địa chỉ IP trên máy chủ. Những con số khác nhau tạo thành một địa chỉ IP thực sự đại diện cho máy chủ mà trang web của bạn được lưu trữ trên đó.

Hãy lấy một ví dụ để hiểu các địa chỉ IP lớp C khác nhau tốt hơn. Dưới đây là hai địa chỉ IP mẫu:

69.125.55.18

69.125.62.25

IP là gì?  nhưng một chuỗi các con số được phân loại thành 4 lớp – A, B, C và D. Các định dạng điển hình của một địa chỉ IP là: AAA.BBB.CCC.DDD, do đó khi đọc một địa chỉ IP, bạn nên biết rằng tập đầu tiên của con số là được gọi là lớp A, sau đó là lớp B, tập thứ ba của các số được gọi là lớp C và phần thứ tư được đặt tên là Lớp D.

Tầm quan trọng của IP lớp C khác nhau trong SEO

Trong ví dụ 2 IP trên ta thấy lớp A, B là giống nhau và bắt đầu khác nhau từ lớp C. Như thế này gọi là Địa chỉ IP lớp C khác nhau

Chỉ gần đây các quản trị web đã bắt đầu chú ý  cho địa chỉ IP của trang web của họ. Lý do thực tế khá đơn giản, khi xây dựng một mạng lưới nối kết các trang web với nhau, công cụ tìm kiếm khá dễ dàng để phát hiện những dấu vết của một mạng và loại bỏ danh sách tất cả các trang web trong mạng.

Google di ứng khi các trang web  nối kết vơi nhau thuộc về chủ sở hữu tương tự.  Tất cả các trang web sử dụng các máy chủ cùng tên, tất cả các trang web sử dụng RDNS tương tự, tất cả các trang web sử dụng dãi IP giống nhau.

Giải pháp để vượt qua hình phạt này từ các công cụ tìm kiếm rất đơn giản: lưu trữ web trên địa chỉ  IP lớp C khác nhau.

Bài viết Tầm quan trọng của IP lớp C khác nhau trong SEO được seotopten.net biên soạn

tham khảo yahoo


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text