seo ultimate thay doi title category wordpress

Seo Ultimate plugin – Seo meta title category, tag WordPress

Seo Ultimate plugin là một all-in-one SEO plugin cho wordpress cho phép bạn thay đổi meta title category, title tags, noindex, meta tags, Open Graph, slugs, canonical, autolinks, ... Continue Reading →
gd star rating

5 wordpress rating plugin

Rating là một trong những phần khá thú vị của website. nó cho phép người truy cập tương tác và đánh giá bài viết của bạn. có rất nhiều plugin ... Continue Reading →
google xml sitemaps plugin

Google XML Sitemaps plugin – sitemap wordpress plugin

Google XML Sitemaps là 1 plugin cho phép bạn tạo XML sitemap tự động cho trang wordpress của bạn. Plugin này khá dễ để cài đặt, sau khi cài xong bạn active ... Continue Reading →
All in One SEO Pack plugin

Hướng dẫn cài, cấu hình All in One SEO Pack plugin (Tiếng Việt)

All in One SEO Pack plugin là một trong những seo worpress plugin tốt nhất. với plugin này có thể thực hiện việc seo wordpress một các dễ dàng hơn. Continue Reading →
Open in New Window plugin settings

Open in New Window – tự động thêm target=’_blank’ vào liên kết ngoài

The Open in New Window plugin sử dụng javascript để làm cho các liên kết ngoài (external links) của website bạn sẽ mở bằng 1 cửa sổ mới khi bạn click ... Continue Reading →
liên kết gãy

Broken Link Checker – plugin giúp kiểm tra liên kết gãy trong wordpress

Trong quá trình làm SEO nói chung và Seo WordPress nói riêng việc kiểm tra có liên kết gãy hay không là việc rất quan trọng. Trong wordpress chúng ta có thể ... Continue Reading →
copy một post khi đang edit và tạo thành 1 bài post mới trong draft

Duplicate Post – wordpress plugin

Duplicate Post plugin cho phép bạn tạo nhanh 1 page hoặt Post giống với page, post đã có. Plugin này rất thuận tiên cho bạn tạo các trang đọc lập, ví ... Continue Reading →