hướng dẫn bỏ dấu Tiếng Việt trong url với module DSLocalizator

url friendly trong dotnetnuke – hướng dẫn bỏ dấu Tiếng Việt trong url

Trong Dotnetnuke 5 và dnn 6 đã hỗ trợ friendly url, nhưng khi bạn tạo các page bằng với title bằng Tiếng việt thì trong url cũng sẽ có Tiếng Việt có ... Continue Reading →