redirect 301

Redirect 301, 302 – chuyển hướng đường dẫn trang web khi seo

Trong quá trình quản trị web và seo website, việc 1 trang nào đó lỗi và chúng ta muốn chuyển sang đường dẫn khác là rất thường gặp. Đặt biệt ... Continue Reading →