Giới thiệu Google Page Rank, Công thức tính PR & Real PR

Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn các khái niệm Giới thiệu Google Page Rank, Công thức tính PR & Real Page Rank Continue Reading →
google-pagerank

Tại sao Pagerank không được cập nhật năm 2013 ?

Như chúng ta đã biết Google Pagerank  sẽ không được cập nhật trong năm nay. Vậy tại sao Pagerank không được cập nhật năm 2013 ? Matt Cutts giải thích: ... Continue Reading →