Matt Cutts: nhắc lại, +1 không tác động trực tiếp đến thứ hạng tìm kiếm trên Google

Matt Cutts: Google sắp cập nhật Google Penguin, Panda, Link Networks

Matt Cutts đã công bố sẽ có bản cập nhật mới của thuật toán Google Penguin và Panda và nhắm vào các mạng lưới liên kết (Link Networks) trong năm ... Continue Reading →