thuat toan Hummingbird

Hỏi đáp: tất cả về thuật toán Hummingbird 2013

Google có một thuật toán tìm kiếm mới Hummingbird, Sinh nhật 15 tuổi Google tung ra thuật toán tìm kiếm mới Hummingbird .Hệ thống sử dụng nó để sắp ... Continue Reading →

Sinh nhật 15 tuổi Google tung ra thuật toán tìm kiếm mới Hummingbird

Google Inc đã cập nhật thuật toán tìm kiếm của nó, là nền tảng của công cụ tìm kiếm thống trị của Internet, để phản hồi tốt hơn với các ... Continue Reading →