Google Penguin 3.0

Google xác nhận cập nhật Penguin 3.0

Google xác nhận cập nhật Penguin 3.0 vào thứ 6 vừa rồi, đây là lần cập nhật thuật toán Penguin trong năm 2014. Penguin 3.0 nhắm vào các website được ... Continue Reading →

Penguin 5 với thuật toán lọc spam Penguin 2.1 cập nhật 5/10/2013

Đây là lần thứ 5 google xác nhận về việc cập nhật thuật toán chống spam Penguin. Việc gọi là Penguin 5 là dựa vào việc đếm của searchengineland. ... Continue Reading →

Thuật toán Penguin 4 được cập nhật với thế hệ chống spam Penguin 2.0

Thế hệ thứ 4 của thuật toán chống spam của google đã được cập nhật 22/5/2013. Penguin 4 có một sử thay đổi, Nó chứa  Penguin 2.0 với công nghệ ... Continue Reading →
Matt Cutts: nhắc lại, +1 không tác động trực tiếp đến thứ hạng tìm kiếm trên Google

Matt Cutts: Google sắp cập nhật Google Penguin, Panda, Link Networks

Matt Cutts đã công bố sẽ có bản cập nhật mới của thuật toán Google Penguin và Panda và nhắm vào các mạng lưới liên kết (Link Networks) trong năm ... Continue Reading →

Google Penguin 3 cập nhật ngày 05/10/2012

Ngày 05/10/2012  Matt Cutts của Google đã sử dụng Twitter để thông báo rằng Google đang update thuật toán chống spam google Penguin 3. ngày 05/10/2012 và ... Continue Reading →
chiến lược seo 2012

Top 10 chiến lược SEO năm 2012 – làm thế nào để ứng phó với sự thay đổi của google

Trong những tháng đầu năm 2012 google đã có nhiều thuật toán chống spam mạnh mẽ như: google panda, google Penguin. Các chiến lược seo cũ sẽ thất bại ... Continue Reading →

Google Penguin 1.1 được cập nhật 26/05/2012

Ngày 26/05/2012, google đã có thông tin chính thức về việc cập nhật phiên bản Google Penguin 1.1. Thông tin này được chính Matt Cutts xác nhận trên Twitter ... Continue Reading →