kich thuoc anh cover facebook

Kích thước ảnh trên facebook Fan Page và Profile Facebook

Khi bạn cần trang trí cho Fan Page hoặc Profile Facebook, chúng ta cần biết kích thước hình ảnh chính xác của các vị trí để ảnh hiển thị tốt nhất. ... Continue Reading →

Cách tăng sức lan tỏa bài viết trên Facebook, Edgerank là gì?

Nếu profile Facebook của bạn có 1000 Friend hoặc Fanepage của bạn được 1000 like. Khi bạn post 1 bài lên facebook bạn có nghĩ rằng tất cả 1000 tài khoản ... Continue Reading →