Strange characters in URL on asp.net

Symptom:

  • You have a page like http://www.mydomain.com/default.aspx .  When someone visits that page, the URL in their address bar changes to:  http://www.mydomain.com/XXXXXXXXXXX/default.aspx or http://www.mydomain.com/(A(XXXX)S(XXXX)F(XXXX))/default.aspx

seo là gì

Resolution:

  • You have enabled  in your web.config file.  Please refer to the following Microsoft Article on this:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa479314.aspx


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

No comments.

Leave a Reply

Phiên bản Text