Seo Ultimate plugin – Seo meta title category, tag WordPress

Seo Ultimate plugin là một all-in-one SEO plugin cho wordpress cho phép bạn thay đổi meta title category, title tags, noindex, meta tags, Open Graph, slugs, canonical, autolinks, 404 errors, rich snippets,..

Mặc định thì trong wordpress ở Các category, tag chúng ta sẽ không thể thay đổi meta title category, tags khác với name category, name tags. cũng như trong trang hiển thị category và tags, cũng thiếu meta description. với Seo Ultimate plugin bạn có thể làm điều đó dễ dàng.

xem tại đây:

http://wordpress.org/extend/plugins/seo-ultimate/installation/

seo ultimate  thay doi title category wordpress


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

No comments.

Leave a Reply

Phiên bản Text