Liên kết Google+ profile với website sử dụng rel=”author”

Cách dễ nhất và đáng tin cậy nhất để cho phép thông tin tác giả hiện trong kết quả tìm kiếm của Google là cung cấp một địa chỉ email xác minh trên cùng một tên miền như nội dung của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không có một địa chỉ email trên cùng một tên miền, bạn có thể kết hợp nội dung của bạn với tiểu sử trên Google+ của bạn bằng cách làm theo các bước trên trang này.

Liên kết nội dung của bạn đến Google+ profile của bạn là một quá trình hai bước.

 • Trước tiên, bạn thêm một liên kết từ trang web của bạn đến  tiểu sử trên Google (Google+ profile) của bạn.
 • Thứ hai, bạn cập nhật tiểu sử trên Google của bạn bằng cách thêm một liên kết đến trang web của bạn.

1. Liên kết website với Google profile

Trong website của bạn đặt 1 liên kết đến Google + profile như sau:

 <a href="{profile_url}?rel=author">Phạm Duy Anh</a>

Thay {profile_url} bằng Google Profile URL, như sau:

 <a href="https://plus.google.com/107676191734674294464?rel=author">Google</a>

Chú ý: liên kết phải chứa tham số ?rel=author. Nếu thiếu nó, Google sẽ không thể kết hợp nội dung của bạn với tiểu sử trên Google (Google+ profile) của bạn.

2. Thêm liên kết vào Google profile:

 1. Đăng nhập vào Google+ profile của bạn.
 2. Chọn menu Giới thiệu
 3. Trong phần liên kết click chỉnh sửa
 4. Trong phần Cộng tác viên, click thêm liên kết tùy chỉnh
 5. Sau đó click lưu lại. ( xem hình bên dưới)

 

 

3. Kiểm tra Liên kết Google+ profile với website sử dụng rel=”author”

Sau khi đã làm xong bạn vào structured data testing tool để kiểm tra việc thực hiện của mình có được chưa. nếu như kết quả như bên dưới là đã ok. bạn cần chờ vài ngày thì hình ảnh của bạn mới hiện được trên kết quả tìm kiếm

 

 

Tìm trên google

 • Thiết lập quyền tác giả bằng đánh dấu rel=author.
 • Cách hiển thị ảnh Google+ Profile trên kết quả tìm kiếm


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text