Làm sao để xác thực facebook fanpage ?

Khi bạn truy cập vào một số Fanpage hoặc profile bạn sẽ thấy được fanpage đó được xác thực và có một dấu check xanh phía sau tên của fanpage. Bạn có thể xem fanpage Rockstorm

Làm sao để xác thực facebook fanpage ?

Đội hỗ trợ người dùng của Facebook trả lời như sau:

Chúng tôi xác minh profiles hoạc Pages để giúp bạn chắc chắn rằng họ là những người mà bạn muốn tìm. Hãy nhớ rằng không phải tất cả hồ sơ và Trang được xác minh và rằng bạn không thể yêu cầu hồ sơ hay trang của bạn được xác nhận. Bạn có thể báo cáo các tài khoản giả mạo được mạo danh bạn, doanh nghiệp của bạn hoặc thương hiệu của bạn.

Nguyên văn

How to Verify an a facebook fan page

We verify profiles or Pages to help you be sure that they are who they claim to be. Keep in mind that not all authentic profiles and Pages are verified and that you can’t request to have your profile or Page verified. You can report fake accounts that are impersonating you, your business or your brand.

theo https://www.facebook.com/help/community/question/?id=540805575981766

Update 5/2014

Trang hoặc trang cá nhân đã xác minh là gì?

Một số nhân vật nổi tiếng của công chúng và Trang có lượng theo dõi lớn được Facebook xác minh là có danh tính xác thực. Bạn sẽ thấy phù hiệu màu xanh lam bên cạnh tên của Trang hoặc trang tiểu sử đã xác minh. Trang và trang tiểu sử này có thể bao gồm:

  • Người nổi tiếng
  • Nhà báo
  • Viên chức chính phủ
  • Nhãn hiệu và doanh nghiệp nổi tiếng

Chúng tôi xác minh trang tiểu sử hoặc Trang để giúp bạn đảm bảo rằng họ có chủ quyền. Xin lưu ý rằng không phải tất cả Trang và trang tiểu sử xác thực đều được xác minh và rằng bạn không thể yêu cầu xác minh Trang hoặc trang cá nhân của mình. Bạn có thể báo cáo tài khoản giả mạo đang mạo danh bạn, doanh nghiệp hoặc nhãn hiệu của bạn.

Nếu Trang hoặc trang cá nhân của bạn chưa được xác minh, có những cách khác giúp những người theo dõi hoặc những người thích Trang của bạn biết rằng danh tính của bạn là xác thực. Ví dụ, bạn có thể:

  • Liên kết đến Trang hoặc trang cá nhân trên Facebook từ trang web chính thức của bạn
  • Hoàn thành phần Thông tin về trang cá nhân hoặc Trang của bạn để cung cấp thêm thông tin

nguồn: https://www.facebook.com/help/196050490547892/?ref=u2u

Bài viết Làm sao để xác thực facebook fanpage ? được seotopten.net dịch


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text