ký tự lạ trong url web asp.net và cách xử lý khi seo

khi lập trình web bằng asp.net bạn sẽ gặp lỗi có nhiều ký tự lạ xuất hiện trong url web. một trong các lý do gây ra lỗi này là do việc sử dụng cookies. Bài viết này sẽ giải thích và hướng dẫn cách xử lý khi SEO web asp.net.

seo web asp.net

Chức năng Cookieless trong ASP.NET 2.0

trong các phên bản cũ của asp.net (V1.0, V1.1). chức năng Session State  chỉ sử dụng duy nhất Cookieless. nên trong url asp.net V1.0, V1.1 sẽ trông như sau:

http://MySite.com/MyWebApplication/(XXXXXXXXXXX)/home.aspx

trong asp.net 2.0. Anonymous Identification và Forms Authentication cũng sử dụng chức năng này. và đường dẫn sẽ như sau:

http://MySite.com/MyWebApplication/(A(XXXX)S(XXXX)F(XXXX))/home.aspx
  • A(XXXX): là Anonymous-ID. Nó dược dùng để xác định Anonymous user.
  • S(XXXX): là Session-ID.
  • F(XXXX):là Forms Authentication ticket.

Cách xử lý các ký tự lạ xuất hiện trong URL asp.net

bạn xem các bài viết sau để xử lý cho phù hợp


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

No comments.

Leave a Reply

Phiên bản Text