Không có mô tả cho kết quả này do robots.txt của trang web này

Đôi khi khi search trên google bạn sẽ thấy web bạn hiện thị trong description “Không có mô tả cho kết quả này do robots.txt của trang web này – tìm hiểu thêm”  hoặc “A description for this result is not available because of this site’s robots.txt – learn more.”

Cảnh báo Snippets của Google bị chặn bởi Robots.txt

Google hiển thị một đoạn mã mô tả trong tìm kiếm khi nó không thể hiển thị bất kỳ đoạn tìm kiếm nào trong kết quả tìm kiếm. Nếu một trang bị chặn bởi các tập tin robots.txt, Google sẽ không hiển thị đoạn tìm kiếm (mô tả) trong kết quả tìm kiếm. Google vẫn có thể hiển thị trang trong kết quả tìm kiếm bởi vì dữ liệu liên kết nó có.

Nếu bạn cố gắng để gõ cả lệnh site:domain.com vào trong Google, bạn cũng sẽ vẫn nhận được thông báo:

“Không có mô tả cho kết quả này do robots.txt của trang web này – tìm hiểu thêm”  hoặc “A description for this result is not available because of this site’s robots.txt – learn more.

Không có mô tả cho kết quả này do robots.txt của trang web này

Bạn có thêm xem trợ giúp của google tại đây

Bài viết Không có mô tả cho kết quả này do robots.txt của trang web này được seotopten.net tổng hợp


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text