Google Vietnam Digital Profiling Report 7/2012

Các thông số rất hay về thị trường  Việt Nam do Google và TNS thực hiện 7/2012. Hữu ích cho ai đang Làm Marketing, bán hàng online

Nội dung Google Vietnam Digital Profiling Report 7/2012

1 Bối cảnh & Phương pháp

2 Nhìn qua người sử dụng Internet

3 Cross-media truyền thông hành vi tiêu dùng

4 Vai trò của Internet khi mua sắm

5 Tìm kiếm và quá trình nghiên cứu

6 quảng cáo và quá trình nghiên cứu

7 Tóm tắt

8 Phụ lục

Content Google Vietnam Digital Profiling Report 7/2012

1 Background & Methodology

2 Internet users at a glance

3 Cross-media consumption behaviour

4 The role of the internet when shopping

5 Search and the research process

6 Advertising and the research process

7 Summary

8 Appendix

 

Bài viết Google Vietnam Digital Profiling Report 7/2012 được tổng hợp bởi seotopten.net


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text