Google Penguin 3 cập nhật ngày 05/10/2012

Google Penguin 3

Ngày 05/10/2012  Matt Cutts của Google đã sử dụng Twitter để thông báo rằng Google đang update thuật toán chống spam google Penguin 3. ngày 05/10/2012 và nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm trên nhiều ngôn ngữ.

Các lần cập nhật trước google Penguin:

Google Penguin 1:24/4/2012 (3,1%)
Google Penguin 2: 26/5/2012 (dưới 0,1%)
Google Penguin 3:5/102/012 (0,3%)

Một số chi tiết google Penguin 3, mà Matt Cutts, thông báo trên tweet:

Penguin data refresh coming today. 0.3% of English queries noticeably affected. Details: goo.gl/AF5kt

Matt Cutts (@mattcutts) October 5, 2012
@gfiorelli1 it will roll out for other languages at same time. Spanish impact is ~0.4%. Italian impact is ~0.3% of queries. Hope that helps.

— Matt Cutts (@mattcutts) October 5, 2012
@glemarchand @gfiorelli1 0.4% of French queries affected to a degree that a regular user might notice.

— Matt Cutts (@mattcutts) October 5, 2012
@robwatts Basically. Swapping a #10 result for a different #10 result might not be noticeable. Swapping out in (say) top 5 ->more noticeable

— Matt Cutts (@mattcutts) October 5, 2012


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Matt Cutts: Google sắp cập nhật Google Penguin, Panda, Link Networks | SeoTopTen.Net - 12/03/2013

    […] cập nhật gần đây nhất của Penguin là google Penguin 3 vào 10/2012. Vì vậy, chắc rằng một bản cập nhật Penguin lớn có thể làm ảnh hưởng […]

  2. Google xác nhận cập nhật Penguin 3.0 | SeoTopTen.Net - 21/10/2014

    […] Penguin 1.2: 5/10/2012 (ảnh hưởng đến ~ 0,3% của các truy vấn) […]

Leave a Reply

Phiên bản Text