Google Penguin 1.1 được cập nhật 26/05/2012

Ngày 26/05/2012, google đã có thông tin chính thức về việc cập nhật phiên bản Google Penguin 1.1. Thông tin này được chính Matt Cutts xác nhận trên Twitter ngày 25/05/2012 (theo giờ US), tức tầm khoảng 8 giờ sáng ngày 26/05/2012 theo giờ Việt Nam. Các bạn có thể xem thông tin dưới đây về nội dung Tweet của Matt Cutts:

Minor weather report: We pushed 1st Penguin algo data refresh an hour ago. Affects <0.1% of English searches. Context:http://goo.gl/4f7Pq 

Google Penguin 1.1

Google Penguin 1.1

Google đã dùng thuật toán Penguin để chống lại webspam và “Các website vi phạm nguyên tắc chất lượng của Google”. Mặc dù lần cập nhật này ảnh hưởng nhỏ tới vị trí tìm kiếm bằng tiếng Anh và nó sẽ ảnh hưởng tới việc xếp hạng website trên Google bằng các ngôn ngữ khác.

Xem thêm:

Google Panda 3.7 cập nhật 12/6/2012


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Google Penguin 3 cập nhật ngày 05/10/2012 | SeoTopTen.Net - 07/10/2012

    […] Penguin 1:24/4/2012 (3,1%) Google Penguin 2: 26/5/2012 (dưới 0,1%) Google Penguin 3:5/102/012 […]

  2. Thuật toán Penguin 4 được cập nhật với thế hệ chống spam Penguin 2.0 | SeoTopTen.Net - 12/06/2013

    […] Penguin 2: 26/5/2012 (ảnh hưởng ít hơn 0,1%) […]

Leave a Reply

Phiên bản Text