Google Panda 26 cập nhật 19/07/2013: This One Is More “Finely Targeted”

Google đã xác nhận google panda 26 đã được cập nhật vào ngày 19/07/2013 với thông điệp đưa ra “more finely targeted”

Trước đây Google nói rằng các thuật toán sẽ được cập nhật hàng tháng vào ngày 10. Matt Cutts đã có hàm ý giấu diếm một chút về bản cập nhật chậm trể này của Google, Google muốn nói rằng họ sẽ làm các thuật toán mềm mỏng hơn.

Google Panda 26 cập nhật 19/07/2013: This One Is More “Finely Targeted”

Google đã xác nhận rằng một bản cập nhật Panda được phát hành và cho biết: Trong vài ngày qua, chúng tôi đã đưa ra một bản cập nhật Panda mới kết hợp tín hiệu mới để nó có thể tinh tế và nhắm đúng mục tiêu.

Có vẻ như là một số lượng lớn của SEO và quản trị web tuyên bố phục hồi. Tôi chắc chắn hy vọng bạn đã phục hồi.

Dưới đây là tất cả các bản phát hành cho đến nay của google Panda:

 1. Panda Update 1 : 24 tháng hai, 2011 (11.8% truy vấn; công bố; tiếng Anh tại Mỹ chỉ)
 2. Panda Update 2 : ngày 11 Tháng tư 2011 (2% của các truy vấn; công bố, triển khai bằng tiếng Anh quốc tế)
 3. Panda Update 3 : 10 tháng 5 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 4. Panda Update 4 : 16 tháng sáu 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 5. Panda Update 5 : ngày 23 tháng 7 năm 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 6. Panda Update 6 : 12 Tháng Tám, 2011 (6-9% các truy vấn trong nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh, công bố)
 7. Panda Update 7 : 28 Tháng Chín 2011 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 8. Panda Update 8 : 19 Tháng 10, 2011 (khoảng 2% của các truy vấn, muộn màng xác nhận)
 9. Panda Update 9 : 18 Tháng Mười Một 2011 (ít hơn 1% của các truy vấn; công bố)
 10. Panda Update 10 : 18 tháng Giêng, 2012 (không có thay đổi nhất định; xác nhận, không được công bố)
 11. Panda Update 11 : 27 tháng 2, 2012 (không có thay đổi nhất định; công bố)
 12. Panda Update 12 : 23 tháng 3 năm 2012 (khoảng 1,6% của các truy vấn ảnh hưởng; công bố)
 13. Panda Update 13 : 19 tháng tư năm 2012 (không có sự thay đổi nhất định; muộn màng tiết lộ)
 14. Panda Update 14 : 27 tháng 4 năm 2012: (không có sự thay đổi nhất định; xác nhận; cập nhật đầu tiên trong ngày của người khác)
 15. Panda Update 15 : 09 tháng 6 2012: (1% của các truy vấn; công bố muộn)
 16. Panda Update 16 : ngày 25 tháng 6 2012 (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
 17. Panda Update 17 : 24 tháng 7 năm 2012: (khoảng 1% các truy vấn; công bố)
 18. Panda Update 18 : 20 Tháng Tám, 2012: (khoảng 1% các truy vấn; muộn màng công bố)
 19. Panda Update 19 : 18 tháng 9 2012: (ít hơn 0,7% của các truy vấn; công bố)
 20. Panda Update 20 :27 tháng 9 2012 (2,4% các truy vấn tiếng Anh, ảnh hưởng, muộn màng công bố
 21. Panda Update 21 : 5 Tháng Mười Một 2012 (1.1% các truy vấn ngôn ngữ tiếng Anh tại Mỹ; 0,4% trên toàn thế giới; xác nhận, không được công bố)
 22. Panda Update 22 : 21 tháng mười một, 2012 (0,8% các truy vấn tiếng Anh đã bị ảnh hưởng, xác nhận, không được công bố)
 23. Panda Update 23 : 21 Tháng Mười Hai, 2012 (1.3% các truy vấn tiếng Anh đã bị ảnh hưởng; xác nhận, công bố)
 24. Panda Cập nhật lần 24, 22 tháng một năm 2013 (Ảnh hưởng 1,2% các truy vấn tiếng Anh, xác nhận, công bố)
 25. Panda Cập nhật lần 25, 15 tháng 3 năm 2013 (không xác nhận)
 26. Panda Cập nhật lần 26, 18 tháng 7 năm 2013 (có xác nhận)

theo seotopten.net


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Comments are closed.

Phiên bản Text