Google cập nhật thuật toán Page layout 2 – 10/10/2012

Thuật Toán Page Layout

Google cập nhật thuật toán page layout 2 – 10/10/2012, sẽ làm giảm 0,7 % kết quả tìm kiếm tiếng Anh.

Theo Mattcutts

https://twitter.com/mattcutts/status/255737483566927872

Minor weather report: Update of http://goo.gl/OpIDL  launching today. ~0.7% of English queries noticeably affected.

Chi tiết thuật toán page layout


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

No comments.

Leave a Reply

Phiên bản Text