Chèn thẻ h1 vào tiêu đề bài viết blogspot

Tối ưu thẻ H1  rất quan trọng đối với SEO blospot . Trong blospot  các tiêu đề Widget của blogspot sử dụng thẻ H2. Nhưng template lại thường sử dụng H3 cho tiêu đề bài viêt và một vài template khác sử dụng thẻ H2 cho tiêu đề bài. Để tốt hơn cho Seo, chúng ta cần sử dụng thẻ H1 cho tiêu đề bài viết.vào phần quản trị -> Mẫu -> chỉnh sửa HTML -> tiếp tục -> check vào mở rộng Mẫu tiện ích. các bạn xem tiếp video hướng dẫn Chèn thẻ h1 vào tiêu đề bài viết blogspot.

 

Lưu ý: nếu bạn không tìm thấy thẻ h3 thi có thể nó đã được thay thế bằng thẻ h2. và cẩn thận với tiêu đề Widget.

dich từ

http://www.bloggertipandtrick.net/2009/10/change-heading-tag-better-seo-blogger.html


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Hướng dẫn cách seo blogspot | SeoTopTen.Net - 12/12/2012

    […] hướng dẫn Chèn thẻ h1 vào tiêu đề bài viết blogspot […]

Leave a Reply

Phiên bản Text