cac tinh nang cua wordpress

Các tính năng của wordpress

WordPress là một nền tảng  mạnh mẽ để xây dựng các website phát hành nội dung và nó đi kèm với một tập hợp lớn các tính năng được thiết ... Continue Reading →

WordPress là gì?

WordPress được bắt đầu từ năm 2003 ( phiên bản mới nhất 3.7.1) với một vài đoạn mã để tăng cường những mẫu chữ của văn bản hàng ngày, ... Continue Reading →