Advertiser la gi

Thuật ngữ Advertiser, Advertiser là gì ?

Thuật ngữ Advertiser là gì ? Trong các chương tiếp thị liên kết, Advertiser là các nhà quảng cáo trên internet, là chủ sở hữu trang web hoặc thương ... Continue Reading →
Affiliate-Marketing-tiep-thi-lien-ket

Affiliate Marketing là gì ?

Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) là một hình thức tiếp thị thông qua internet, trong đó một website A sẽ quảng bá các sản phẩm cho nhiều website ... Continue Reading →
anchor text la gi

Thuật ngữ ANCHOR TEXT là gì ?

Anchor Text là 1 đoạn văn bản nhìn thấy được và click được trong 1 liên kết, thông thường trên trình duyệt web nó có màu xanh và được gạch dưới, ... Continue Reading →

Thuộc tính ALT là gì ?

Thuộc tính ALT (ALTERNATIVE TEXT) là thuộc tính của thẻ IMG, là một từ hoặc cụm từ thay thế cho hình ảnh nếu hình ảnh không thể được hiển thị. ... Continue Reading →
301 Redirect là gì ?

301 Redirect là gì ?

Cách định nghĩa đơn giản nhất  “định nghĩa kỹ thuật”, một 301 Redirect (chuyển hướng 301 ) là một chuyển hướng vĩnh viễn từ một URL này ... Continue Reading →