Google Publisher Plugin (beta) cho wordpress từ Google

Google Publisher Plugin là plugin wordpress của Google, hiện tại đang là bản beta. Sản phẩm được hỗ trợ bao gồm AdSense và Webmaster Tools Continue Reading →