Sự kiện A Morning with Google+ giới thiệu tính năng mới của Google+

Trên trang google+ của sự kiện A Morning with Google+ thông báo sự kiện bắt đầu 9h30 giờ địa phương (tức 23h30 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, do sự cố ... Continue Reading →