Các bước làm seo

Sau khi đã tìm hiểu tổng quan về seo, chắc chắn trong đầu các bạn vẫn còn lung tung và chưa hiểu làm seo cụ thể thế nào? Các bước làm seo cụ thể không? thứ tự thực hiện như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Quy trình các bước làm seo.

quy trình các bước làm seo

Quy trình các bước làm seo

Quy trình các bước làm seo

  • Nghiên cứu từ khóa: chúng ta sẽ dùng các công cụ để lập 1 danh sách các từ khóa.
  • Xác định từ khóa: ở bước này, chúng ta sẽ xác định lại từ khóa nào chúng ta sẽ làm seo, dựa trên việc xác định yếu tố cạnh tranh từ khóa và lượng tìm kiếm,..
  • Tối ưu trong trang: chúng ta sẽ thực hiện các việc để tối ưu website , tối ưu html
  • Nghiên cứu đối thủ: đánh giá các đối thủ ( top 10 hiện tại với từng từ khóa)
  • Tối ưu ngoài trang: chúng ta sẽ thực hiện các việc quảng bá bên ngoài website của chúng ta để tăng lượng truy cập và backlink cho web chúng ta,.. Việc nghiên cứu đối thủ và tối ưu ngòai trang chúng ta sẽ luôn thực hiện song song.
  • Theo dõi thứ hạng: trong quá trình làm Seo, chúng ta phải thương xuyên theo dõi thứ hạng từ khóa.
  • Vị trí từ khóa: nếu đạt (top 10) thì tiếp tục bước tối ưu ngoài trang để duy trì thứ hạng. Nếu không đạt nên xem lại từ bước tối ưu trong trang.


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

No comments.

Leave a Reply

Phiên bản Text