Bảng tuần hoàn các yếu tố SEO thành công 2013

Hai năm trước, searchengineland.com đã  phát hành “bảng tuần hoàn các yếu tố xếp hạng trong seo“. Bây giờ chúng tôi đang trở lại với một bản cập nhật. Chúng tôi đã giới thiệu một số yếu tố mới, điều chỉnh một số bảng xếp hạng, và được đặt tên là bảng tuần hoàn các yếu tố SEO thành công.

The Periodic Table Of SEO Success Factors (bảng tuần hoàn các yếu tố SEO thành công)

bảng tuần hoàn các yếu tố SEO thành công

bảng tuần hoàn các yếu tố SEO thành công

theo http://searchengineland.com/seotable
bài viết Bảng tuần hoàn các yếu tố SEO thành công 2013 được biên soạn bởi seotopten.net


Tôi luôn muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi biết về SEO. Thành công của bạn cũng là thành công của tôi.

Mình rất vui khi bạn đã để lại comment. Tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Hãy dùng tên của bạn khi comment, không sử dụng keyword trong ô Name. Xin cảm ơn.

No comments.

Leave a Reply

Phiên bản Text