Mobile-friendlytag-bingSeo

Bing ưu tiên tìm kiếm các trang web tối ưu cho thiết bị di động

Microsoft vừa thông báo rằng các kết quả tìm kiếm khi người dùng xài Bing trên smartphone, tablet sẽ có xuất hiện thêm dòng chữ “Mobile friendly” ... Continue Reading →