Google Panda 4.1

[Infographic] Cách để khắc phục hình phạt Google Panda cho website

[Infographic] Cách để khắc phục hình phạt Google Panda cho website. Hình phạt google panda sẽ làm tuột hạng các website có nội dung kém trên công cụ tìm ... Continue Reading →
cac tinh nang cua wordpress

Các tính năng của wordpress

WordPress là một nền tảng  mạnh mẽ để xây dựng các website phát hành nội dung và nó đi kèm với một tập hợp lớn các tính năng được thiết ... Continue Reading →