Matt Cutts: nhắc lại, +1 không tác động trực tiếp đến thứ hạng tìm kiếm trên Google

Matt Cutts: nhắc lại, +1 không tác động trực tiếp đến thứ hạng tìm kiếm trên Google

Có bao giờ bạn tự hỏi like và +1 có giúp tăng thứ hạng từ khóa trên google ? Matt Cutts người đứng đầu search spam của Google, đã nhắc lại 1 lần ... Continue Reading →