(Not Provided) Trong Google Analytics Là Gì?

Các từ khóa mà người dùng tìm kiếm thường được ghi lại trong công cụ tìm kiếm của google. Điều này đúng cho cả hai tìm kiếm hữu cơ và trả ... Continue Reading →

Cấu hình tối ưu robots.txt cho Blogspot (Blogger)

Blogspot ( Blogger) hiện nay cho phép tùy chỉnh robots.txt, điều này rất hữu ích bởi vì chúng ta có thể thiết lập khả năng hiển thị các bài viết ... Continue Reading →

Tạo Breadcrumb cho wordpress với Breadcrumb Navigation XT plugin

Breadcrumb Navigation XT plugin giúp bạn tạo Breadcrumb cho wordpress nhanh chống khi làm seo wordpress trên các theme wordpress không hỗ trợ Breadcrumb. Continue Reading →
google xml sitemaps plugin

Tối ưu Menu, Breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap cho seo

Các thành phần Menu, Breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap gọi chung là sự điều hướng trong web. Bài viết sẽ giới thiệu tác dụng và cách tối ưu các ... Continue Reading →