google panda

Google Panda 26 cập nhật 19/07/2013: This One Is More “Finely Targeted”

Google đã xác nhận google panda 26 đã được cập nhật vào ngày 19/07/2013 với thông điệp đưa ra “more finely targeted” Continue Reading →

Thuật toán Google Payday Loan 2.0 được cập nhật nhầm vào “Truy vấn rất spam”

ngày 11/7/2013 Google đã chính thức ra mắt một bản cập nhật tìm kiếm  mới để nhắm mục tiêu “truy vấn spam” như [payday loan], khiêu dâm và các ... Continue Reading →
google-now-ho-tro-tieng-viet

Google Voice Search hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói Tiếng Việt

Ngày 2/7/2013, Google đã cập nhật Google Voice Search hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói Tiếng Việt. Điều này có khả năng giúp cho ứng dụng google now ... Continue Reading →