Thuật toán Penguin 4 được cập nhật với thế hệ chống spam Penguin 2.0

Thế hệ thứ 4 của thuật toán chống spam của google đã được cập nhật 22/5/2013. Penguin 4 có một sử thay đổi, Nó chứa  Penguin 2.0 với công nghệ ... Continue Reading →
Google Plus Comments box

Hướng dẫn cách thêm google plus comments vào website

Khi làm seo website chúng ta thường gặp khó khăn trong việc kiếm được nhiều share lên mạng xã hội google+ . Nhưng hiện nay với google plus comments có ... Continue Reading →