Trustrank là gì?

Tool kiểm tra Trust Rank | Trust Rank checker

Trust rank checker là công cụ seo miễn phí (Free Seo tool) để kiểm tra Trust Rank của website. TrustRank checker sử dụng 1 hiện thống 1000 điểm ( từ 0.00 ... Continue Reading →
firebug addon

Firebug – công cụ seo hữu ích khi seo on page – seo tool

Firebug tích hợp vào Firefox, chrome vô số công cụ phát triển. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất ... Continue Reading →
google spam report

Cách để report spam với google

Trong quá trình làm SEO chúng ta sẽ gặp tình huống đối thủ cạnh tranh dùng các biện pháp không tốt để có thứ hạng cao hơn và làm giảm thứ hạng ... Continue Reading →

Tool kiểm tra follow link, nofollow link cho FireFox, chrome

khi làm seo thì việc kiểm tra follow link, nofollow link là công việc mà các SEOer luôn phải làm, nhưng nếu cứ phải viewsource html để xem thì ko thuận ... Continue Reading →

Google Penguin 1.1 được cập nhật 26/05/2012

Ngày 26/05/2012, google đã có thông tin chính thức về việc cập nhật phiên bản Google Penguin 1.1. Thông tin này được chính Matt Cutts xác nhận trên Twitter ... Continue Reading →
google panda 3.7

Google Panda 3.7 cập nhật 12/6/2012

Trên twitter của google đã xác nhận việc cập nhật thuật toán Google Panda 3.7 ngày 12/6/2012. Continue Reading →
công cụ kiểm tra thứ hạng khi seo google.com

công cụ kiểm tra thứ hạng khi seo google.com

khi seo cho google.com nếu chúng ta kiểm tra thứ hạng bằng google Việt Nam, hoặc các tool seo nhưng đang chạy ở IP Việt Nam thì kết quả không chính xác. Continue Reading →
serpattacks

SerpAttacks – free seo tools, công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa chính xác

SerpAttacks is a free seo software that you can download. It has features like the most seo software out there that have more than 100 bucks price tag. With this free seo software you ... Continue Reading →